Kulatý stůl ředitelů škol

Dne 22. 11. 2018 se areálu Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi, konal kulatý stůl ředitelů škol, který byl zaměřen na rovný přístup ke vzdělávání.

Zvolené motto akce bylo „Školy a ostatní organizace ve vzdělávání navzájem tvoří komplexní a spolupracující síť s cílem zvyšování kvality ve vzdělávání, kde všichni aktéři společně se svými zřizovateli vytvářejí motivující prostředí zaměřené na úspěch každého žáka i učitele.“

Ředitelé se shodli na tom, že je zapotřebí podporovat u dětí a žáků klíčové kompetence a usilovat o takové podmínky, aby ze základních škol odcházeli osobnostně připravení a všestranně vzdělaní žáci, kteří budou pokračovat v dalším vzdělávání a úspěšné přípravě pro budoucí povolání a celoživotní uplatnění na trhu práce i v osobním životě.

Kulatý stůl proběhl ve spolupráci aktérů. Akce byla iniciována jako jeden z dílčích výsledků dosavadní spolupráce a námětů ze setkání na Řídícím výboru MAP II. Konkrétně při vyhodnocení potřeby podporovat rovné podmínky v přístupu ke vzdělání. Plánovaná akce byla realizována v přímé souvislosti s prací na aktualizaci Analytické části MAP i Strategického rámce.

V rámci kulatého stolu vystoupili řečníci s příklady dobré praxe. Například Mgr. Sylva Štěpitová vystoupila s příspěvkem Kariérní poradenství na ZŠ – příklady dobré praxe a návrhy na zapojení škol, přiblížila oblast realizace kariérního poradenství, které zohledňuje potenciál každého žáka tak, aby přechody na vyšší stupně vzdělávání neměly potencionálně diskriminační charakter.

Dále ředitelka školy PhDr. Věra Olšáková vystoupila s příspěvkem Práce s nadanými dětmi, prezentovala příklady dobré praxe z Academic School Uherské Hradiště a zmiňovala jak úhel podpory dětí talentovaných, tak podporu pro děti se vzdělávacími handicapy. Zmiňovala i spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v oblasti rovných příležitostí.

PhDr. Simona Weidnerová v rámci přednášky Úloha pracovních skupin v projektu  vystoupila k obsahu práce pracovních skupin a zdůraznila, že je nutná spolupráce mezi PS Rovné příležitosti a PS čtenářská a PS matematická gramotnost, aby byl maximálně podpořen potenciál každého žáka.

Hlavním cílem konání prvního kulatého stolu byla snaha o sdílení znalostních kapacit v oblasti rovných příležitostí ke vzdělávání v souladu s povinnou projektovou podaktivitou 2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání. Souvisejícím cílem pak bylo navázání spolupráce aktérů v této oblasti na podporu výměny zkušeností, proto byla součástí kulatého stolu návazná diskuze a výměna zkušeností. Cíle se podařilo naplnit, a proto bude série pořádání kulatých stolů pokračovat.

Autor PhDr. Simona Weidnerová, MBA

Kde nás najdete ?

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Sídlo a provozovna
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
ICO: 270 16 005Kalendář

duben 2023
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Partneři

 

CZ RO B 1C

 

opvvv ft logo msmt

 

Free Joomla templates by L.THEME