Je zde vyhlášení grantové výzvy Nadace České spořitelny na podporu dětí z Ukrajiny a jejich učitelů.

Do grantové výzvy Nadace České spořitelny vkládá až 40 milionů korun. Deadline pro přihlašování konceptů: 31. 7. 2022.

Cíle projektů, které mohou být touto výzvou podpořeny:

  • Posílení kapacit českých škol
  • Podpora zapojení ukrajinských i českých dětí do společných volnočasových aktivit
  • Rozvoj příležitostí pro systémové změny v oblasti rovných šancí
  • Rozvoj příležitostí pro inovace ve vzdělávání

                                                                                                        

Více informací o podmínkách grantu a také online formulář pro přihlášení projektu naleznete zde.

Pro více informací kontaktujte pana Jakuba Mareše na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

KONFERENCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ SO ORP VESELÍ NAD MORAVOU – OSTROŽSKO – KUNOVICE
NA TÉMA VÝSLEDKY PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II.
________________________________________________________
POŘADATEL: MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO z.s.
Termín: 3. 6. 2021 (čtvrtek 10:00 – 16:00)

Místo: Víceúčelový sál Panského dvora (1.NP), nám. Míru 664, Veselí nad Moravou

Program:
Úvod Uvítání - místostarosta Veselí nad Moravou – Ing. Mgr. Petr Kolařík, PhD
Hosté:
JUDr. Radomíra Veselá – právní poradkyně pro školy,
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. – Centrum podpory vzdělávání UTB Zlín,
PhDr. Michaela Kaslová – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Specialistka na matematiku


I. Blok – představení realizačního týmu a průběhu projektu (10:00- 10:30)
Představení projektu – předseda řídícího výboru MAP II. – Mgr. Vlastimil Vaněk
Představení regionů MAS Horňácko a Ostrožsko – předseda - Ing. Martin Křižan
Představení MAS Strážnicko -manažer MAS - Mgr. Vít Hrdoušek
Představení členů a činnosti realizačního týmu, řídícího výboru, pracovních skupin – Eva Tihelková
Průběh projektu MAP II. – Jana Bujáková , manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko
Coffeebreak (10:30 – 11:00)


II. Blok – jak projekt MAP II. přispěl k rozvoji škol (11:00-12:00)
1. Výsledky projektu MAP II. – Jana Bujáková , manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko
2. Příklad spolupráce základní školy a zřizovatele - Masarykova základní škola Velká nad
Veličkou – Mgr. František Frýdecký
3. Kolik máme talentů ? - PhDr. Michaela Kaslová – VIDEO- PREZENTACE – Z KARLOVY
UNIVERZITY


4. Videa
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Academic school, Matřeská škola a základní škola, s.r.o.
Základní škola a Mateřská škola Kněždub
Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota
Církevní základní škola Veselí nad Moravou
Mateřská škola Sídliště - Uherský Ostroh


5. Hudební aktivity v ZŠ – Lipov + CM


Oběd


III. Blok – možnosti získání dotací pro školy a školská zařízení (13:00 – 13:20)
1. Projekty, které byly realizovány díky tomu, že byly zařazeny do projektu MAP I – Jana
Bujáková
2. Možnosti získání dotací pro školy – Mgr. Vít Hrdoušek


IV. Blok – příklady dobré praxe škol (13:20-15:20)
1. Příklady projektů Erasmus –ZŠ Ostrožská Nová Ves – Mgr. Adéla Botková
2. Zdravá škola – ZŠ M. Kudeříkové – Strážnicko – Mgr. Petr Tomeček - ředitel
3. Možnosti práce s nadanými dětmi – Academic shool s.r.o. – PhDr. Věra Olšáková - ředitelka
4. Etická výchova ve školách – CZŠ – Veselí nad Moravou – Mgr. Tomáš Just –
zástupce ředitele
5. Alternativní metody práce s dětmi v MŠ – MŠ Tasov- Marcela Tomšejová
6. Logopedie v MŠ – MŠ Uh. Ostroh, Sídliště – Mgr. Veronika Trávníčková
7. Představení Centra podpory vzdělávání, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně - Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. 


- praktické ukázky práce ve školách (13:00 -15:20)
1. Roboti – ukázka skupinky žáků, jak s nimi pracují – ZŠ a MŠ Kněždub
2. Expozice modelů – lodičky – CZŠ Veselí nad Moravou
3. Hry pro nadané – ZŠ – Academic shool s.r.o
4. Volnočasové aktivity – DDM Veselí nad Mor. , DDM Strážnice
5. Ekologické aktivity – ZŠ Uh. Ostroh
6. Virtuální učebna – ZŠ Ostrožská Lhota – malý sál
7. Práce s hendikepovanými dětmi – Speciální základní škola – Veselí nad Moravou
8. Enviromentální výuka – expozice - Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s


Volná diskuse mezi účastníky (15:20 -16:00)


Závěr konference (16:00)


Doporučujeme:
 Parkování U Kauflandu - MAPA

POZVÁNKA NA

ZÁVĚREČNOU KONFERENCI K PROJEKTU MAP II.  ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice,

           která se uskuteční 3. 6. 2021 od 10:00 do 15:00

 

Místo konání: víceúčelový sál Panského dvora (1.NP), nám. Míru 664, Veselí nad Moravou

Program:

Úvod

Blok – představení realizačního týmu a průběhu projektu (10:00- 10:30)

Coffeebreak

Blok – jak projekt MAP II. přispěl k rozvoji škol (10:30-12:00)

Prezentace úspěšných projektů v rámci MAP II.

Oběd

Blok – možnosti získání dotací pro školy a školská zařízení ( 13:00 – 13:30)

Blok – příklady dobré praxe (13:30-15:00)

Prezentace jednotlivých škol

Diskuse představitelů škol se zřizovateli

Závěr

                                               Na vaši účast se těší

                                                                                                                           Realizační tým MAP II.

WEBINÁŘ - POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ PRO MŠ        

Datum konání:                 19. 5. 2021

Čas konání:                        13.00 – 14.00 hod.

Místo konání:   Microsoft TeamS

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Přihlášky:                            https://forms.gle/UghSQNSnZ2ymhRSw9

Lektor:                                 Marie Petrů, DiS. a Mgr. Marie Kordulová                                                                                                                                               

Garant:                                MAS Horňácko-Ostrožsko a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Obecné informace:        seminář je určen pro vyučující mateřských škol, je zaměřený na realizaci polytechnické výchovy v prostředí přírodní zahrady, s využitím podnětných metod, podporující celostní rozvoj dětí

Cíl semináře:                     nabídnout vyučujícím mateřských škol všechny dostupné informace potřebné k realizaci učení a poznání polytechnické výchovy, včetně praktických příkladů

PROGRAM:

  • Principy přírodních zahrad.
  • Činnostní a výukové aktivity související s půdou, vodou, rostlinami i živočichy.
  • Postupy metodických návodů, při využití nářadí, za dodržení všech bezpečnostních pravidel.
  • Probuzení zájmu o polytechnickou výchovu, jako nedílné součásti životních a společenských potřeb.
  • Rozvoj požadovaných znalostí, dovedností i postojů, prostřednictvím polytechnické výchovy v přírodní zahradě.

Na webinář bude navazovat výjezd do přírodní zahrady v MŠ v oblasti MAS Horňácko

a Ostrožsko. Termín výjezdu bude upřesněn podle aktuálních protiepidemických opatření.

                                                                                                                                 Marie Petrů, Mgr. Marie Kordulová

                                                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                                  lektor

Vážení účastníci semináře,
posíláme Vám odkaz k naplánovanému online setkání - kurzu KLIMA TŘÍDY. Odkaz je pro každý den zvlášť.
MADIO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: DVPP KLIMA TŘÍDY - Uh.Ostroh (středa) Time: May 5, 2021 13:00 Prague Bratislava Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97919936086?pwd=OTBsUWhNcTA2T3o3SmhEdDcvKzlKQT09 Meeting ID: 979 1993 6086 Passcode: MADIOdvpp
MADIO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: DVPP KLIMA TŘÍDY - Uh.Ostroh (čtvrtek) Time: May 6, 2021 13:00 Prague Bratislava Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92583541068?pwd=UzNNaG5jQ0JNNUlja2l5amYyZ2J0QT09 Meeting ID: 925 8354 1068 Passcode: MADIOdvpp
. Nainstalujte si bezplatnou verzi softwaru aplikace – pouze před prvním přihlášením. Zde jsou dvě možnosti:
a) a) při prvním přihlášení vás aplikace vybídne k nainstalování programu, zabere vám jen několik minut času.
R Raději se přihlaste s malým předstihem, ať nepřijdete o začátek,
b) Pokud sázíte na jistotu a jste rádi připraveni dopředu, naistalujte si předem pomocí linku výše.
N Na obrazovce se vám objeví dvě pole, vyberte „Access with audio".
S pozdravem
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ Uh. Ostroh

WEBINÁŘ - PŘÍRODA ZA HUMNY PRO ZŠ

 Datum a hodina konání: 24. 5. 2021, 14 - 15 hodin

Místo konání:                 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQ2ZjNiNzctMTE4ZC00ZmIzLWI4ZjUtN2FlMmM1MTlhNjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd7eeb7a-cd99-42cb-a59d-88768040f970%22%2c%22Oid%22%3a%22197790e8-545e-4567-a3e0-58194f0bdac7%22%7d

Lektor:                                Mgr. Vladimír Šácha a Marie Petrů

Garant:                                               MAS Ostrožsko-Horňácko a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Obecné informace: Webinář pro pedagogické pracovníky ZŠ zaměřený na metody poznávání přírody a krajiny v okolí školy.

Cíl semináře: Představit zajímavé metody pro poznávání a zkoumání přírodních zajímavostí a možnosti propojení poznatků z předmětů přírodopis, dějepis a zeměpis v okolí školy.

PROGRAM:

Práce s mapovými podklady – kde získat zajímavé tématické a historické mapy, co z nich lze vyčíst, jak je možné s nimi pracovat při výuce.

Ukázky mezipředmětového propojení poznatků z přírodopisu, zeměpisu a historie.

Dotazy a diskuze.

Na webinář bude navazovat terénní vycházka s ukázkami metod práce s krajinou, přírodními prvky a badatelské výuky. Dozvíme se řadu zajímavostí o vývoji krajiny na Ostrožsku a Horňácku a ukážeme si možnosti mezipředmětového propojení získaných informací o okrajině v okolí školy. Termín vycházky bude upřesněn podle aktuálních protiepidemických opatření.

 

                                                                                                                 Mgr. Vladimír Šácha a Marie Petrů

                                                                                                         ……………………………………………………..

                                                                                                                                  lektor

Kde nás najdete ?

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Sídlo a provozovna
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
ICO: 270 16 005Kalendář

prosinec 2022
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneři

 

CZ RO B 1C

 

opvvv ft logo msmt

 

Free Joomla templates by L.THEME