SEMINÁŘ Zdravé stravování s Kateřinou Cajthamlovou

Dne 14. 12. 2018 se areálu Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi konal seminář Zdravé stravování, který byl zaměřen na dvě témata (1) Stres a stravavliv stresu na výběr potravy a důsledky pro zdravotní stav aneb režimová prevence stresu (2) Zdravé stravování ve školních jídelnách: aneb proč je MUDr. Kateřina Cajthamlová v Asociaci školních jídelen. Oba bloky byly zaměřeny na rovný přístup ke vzdělávání. K tomu je potřeba vytvářet vhodné klima školy, kam patří i snižování míry stresu jak na straně zaměstnanců škol, tak na straně dětí a žáků.

V dopoledním bloku MUDr. Cajthamlová vystoupila s přednáškou (1) Stres a strava: vliv stresu na výběr potravy a důsledky pro zdravotní stav aneb režimová prevence stresu. Přiblížila oblast prevence stresu i šikanování na pracovišti z důvodu tloušťky, šikanování dětí z důvodu tloušťky a režimových i preventivních opatřeních. Seznámila přítomné s nejnovějším vědeckým poznáním v oblasti informační kaskády. Vysvětlovala jednotlivé stresory a význam, který stresorům přisuzujeme. Zmiňovala také poruchy učení v souvislosti se stresem.  Zmínila, že chybí běžný pohyb dětí venku v přírodě, čili vliv nedostatku kyslíku. Zdůraznila, že trénovanost zvyšuje sebedůvěru a odolnost vůči stresu.

Následovalo diskusní fórum přítomných k jednotlivým tématům této přednášky. Vysvětlila rozdíl mezi úzkostí a strachem, a to jak na straně dětí v souvislosti se zkouškami  a testy, tak na straně pedagogů a ředitelů škol v souvislosti s výkonem profese a pracovních situací.

Ve druhé části semináře Měla MUDr. Cajthamlová přednášku na téma (2) Zdravé stravování ve školních jídelnách: aneb proč jsem v Asociaci školních jídelen. Vysvětlovala omezování škodlivin, drog, množství soli a zdůrazňovala, že pro žáky je důležitá dobrá míra sportu a dobrá míra živin. Pokud má žák málo sportu a málo živin, stává se obézním. Zmiňovala separátně správné stravování v předškolním a základní vzdělávání. Vysvětlovala, že dle výzkumu školní stravování je mnohdy hlavní stravou dítěte. Vysvětlila potřebné vyhlášky – jejich znění po novele. Vysvětlila nemoci dětí, alergie na lepek a laktózovou intoleranci, další nemoci jako diabetes, nebo obezita a zdůraznila, že dle závěrů konference 23. 11. 2018 společnosti pro výživu je nutné zvýšit sportovní aktivity u dětí.

Následovalo diskusní fórum přítomných k jednotlivým tématům této přednášky.

Hlavním cílem konání semináře bylo sdílení znalostních kapacit v oblasti zdravého stravování, protistresových opatření a to jak na straně žáků, pedagogů i ředitelů škol. Druhá část byla zaměřena na stravování ve školních jídelnách v souladu s povinnou podaktivitou 2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboruSouvisejícím cílem pak bylo navázání spolupráce aktérů v této oblasti na podporu výměny zkušeností mezi školami, proto byla součástí semináře návazná diskuze a výměna zkušeností všech přítomných. Cíle se podařilo naplnit, a proto bude série pořádání  seminářů na téma zdravé stravování pokračovat.

Autor PhDr. Simona Weidnerová, MBA

Kde nás najdete ?

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Sídlo a provozovna
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
ICO: 270 16 005Kalendář

červenec 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Partneři

 

CZ RO B 1C

 

opvvv ft logo msmt

 

Free Joomla templates by L.THEME