POZVÁNKA NA

ZÁVĚREČNOU KONFERENCI K PROJEKTU MAP II.  ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice,

           která se uskuteční 3. 6. 2021 od 10:00 do 15:00

 

Místo konání: víceúčelový sál Panského dvora (1.NP), nám. Míru 664, Veselí nad Moravou

Program:

Úvod

Blok – představení realizačního týmu a průběhu projektu (10:00- 10:30)

Coffeebreak

Blok – jak projekt MAP II. přispěl k rozvoji škol (10:30-12:00)

Prezentace úspěšných projektů v rámci MAP II.

Oběd

Blok – možnosti získání dotací pro školy a školská zařízení ( 13:00 – 13:30)

Blok – příklady dobré praxe (13:30-15:00)

Prezentace jednotlivých škol

Diskuse představitelů škol se zřizovateli

Závěr

                                               Na vaši účast se těší

                                                                                                                           Realizační tým MAP II.

WEBINÁŘ - POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ PRO MŠ        

Datum konání:                 19. 5. 2021

Čas konání:                        13.00 – 14.00 hod.

Místo konání:   Microsoft TeamS

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Přihlášky:                            https://forms.gle/UghSQNSnZ2ymhRSw9

Lektor:                                 Marie Petrů, DiS. a Mgr. Marie Kordulová                                                                                                                                               

Garant:                                MAS Horňácko-Ostrožsko a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Obecné informace:        seminář je určen pro vyučující mateřských škol, je zaměřený na realizaci polytechnické výchovy v prostředí přírodní zahrady, s využitím podnětných metod, podporující celostní rozvoj dětí

Cíl semináře:                     nabídnout vyučujícím mateřských škol všechny dostupné informace potřebné k realizaci učení a poznání polytechnické výchovy, včetně praktických příkladů

PROGRAM:

  • Principy přírodních zahrad.
  • Činnostní a výukové aktivity související s půdou, vodou, rostlinami i živočichy.
  • Postupy metodických návodů, při využití nářadí, za dodržení všech bezpečnostních pravidel.
  • Probuzení zájmu o polytechnickou výchovu, jako nedílné součásti životních a společenských potřeb.
  • Rozvoj požadovaných znalostí, dovedností i postojů, prostřednictvím polytechnické výchovy v přírodní zahradě.

Na webinář bude navazovat výjezd do přírodní zahrady v MŠ v oblasti MAS Horňácko

a Ostrožsko. Termín výjezdu bude upřesněn podle aktuálních protiepidemických opatření.

                                                                                                                                 Marie Petrů, Mgr. Marie Kordulová

                                                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                                  lektor

Vážení účastníci semináře,
posíláme Vám odkaz k naplánovanému online setkání - kurzu KLIMA TŘÍDY. Odkaz je pro každý den zvlášť.
MADIO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: DVPP KLIMA TŘÍDY - Uh.Ostroh (středa) Time: May 5, 2021 13:00 Prague Bratislava Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97919936086?pwd=OTBsUWhNcTA2T3o3SmhEdDcvKzlKQT09 Meeting ID: 979 1993 6086 Passcode: MADIOdvpp
MADIO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: DVPP KLIMA TŘÍDY - Uh.Ostroh (čtvrtek) Time: May 6, 2021 13:00 Prague Bratislava Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92583541068?pwd=UzNNaG5jQ0JNNUlja2l5amYyZ2J0QT09 Meeting ID: 925 8354 1068 Passcode: MADIOdvpp
. Nainstalujte si bezplatnou verzi softwaru aplikace – pouze před prvním přihlášením. Zde jsou dvě možnosti:
a) a) při prvním přihlášení vás aplikace vybídne k nainstalování programu, zabere vám jen několik minut času.
R Raději se přihlaste s malým předstihem, ať nepřijdete o začátek,
b) Pokud sázíte na jistotu a jste rádi připraveni dopředu, naistalujte si předem pomocí linku výše.
N Na obrazovce se vám objeví dvě pole, vyberte „Access with audio".
S pozdravem
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ Uh. Ostroh

WEBINÁŘ - PŘÍRODA ZA HUMNY PRO ZŠ

 Datum a hodina konání: 24. 5. 2021, 14 - 15 hodin

Místo konání:                 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQ2ZjNiNzctMTE4ZC00ZmIzLWI4ZjUtN2FlMmM1MTlhNjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd7eeb7a-cd99-42cb-a59d-88768040f970%22%2c%22Oid%22%3a%22197790e8-545e-4567-a3e0-58194f0bdac7%22%7d

Lektor:                                Mgr. Vladimír Šácha a Marie Petrů

Garant:                                               MAS Ostrožsko-Horňácko a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Obecné informace: Webinář pro pedagogické pracovníky ZŠ zaměřený na metody poznávání přírody a krajiny v okolí školy.

Cíl semináře: Představit zajímavé metody pro poznávání a zkoumání přírodních zajímavostí a možnosti propojení poznatků z předmětů přírodopis, dějepis a zeměpis v okolí školy.

PROGRAM:

Práce s mapovými podklady – kde získat zajímavé tématické a historické mapy, co z nich lze vyčíst, jak je možné s nimi pracovat při výuce.

Ukázky mezipředmětového propojení poznatků z přírodopisu, zeměpisu a historie.

Dotazy a diskuze.

Na webinář bude navazovat terénní vycházka s ukázkami metod práce s krajinou, přírodními prvky a badatelské výuky. Dozvíme se řadu zajímavostí o vývoji krajiny na Ostrožsku a Horňácku a ukážeme si možnosti mezipředmětového propojení získaných informací o okrajině v okolí školy. Termín vycházky bude upřesněn podle aktuálních protiepidemických opatření.

 

                                                                                                                 Mgr. Vladimír Šácha a Marie Petrů

                                                                                                         ……………………………………………………..

                                                                                                                                  lektor

WEBINÁŘ - ORNAMENTY PRO RADOST PRO ZŠ

 Datum a hodina konání: 3. 5. 2021, 14 - 15 hodin

Místo konání:                 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJmMmZiM2YtNGM1OS00ODI4LTkwNzYtYTMwNjk2OGYyMzBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd7eeb7a-cd99-42cb-a59d-88768040f970%22%2c%22Oid%22%3a%22197790e8-545e-4567-a3e0-58194f0bdac7%22%7d

Lektor:                                Mgr. Vladimír Šácha

Garant:                                               MAS Ostrožsko-Horňácko a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Obecné informace: webinář pro pedagogické pracovníky ZŠ zaměřený na možnosti využití malovaného slováckého ornamentu ve výuce

Cíl semináře: Zpřístupnit účastníkům informace o malovaném slováckém ornamentu, představit jednoduché techniky jeho tvorby a možnosti využití nejen ve výtvarné výchově, ale i v matematice a místně zakotveném učení.

PROGRAM:

  • Historický vývoj malovaného ornamentu na Slovácku.
  • Regionální rozdíly malovaného ornamentu na Slovácku.
  • Historie využívání lidového ornamentu ve školní výuce.
  • Dotazy a diskuze.

Na webinář bude navazovat tvořivá dílna s ukázkami výtvarných technik a využití ornamentu při výuce matematiky. Termín tvořivé dílny bude upřesněn podle aktuálních protiepidemických opatření.

 

                                                                                                                                Mgr. Vladimír Šácha

                                                                                                                ……………………………………………………..

                                                                                                                                lektor

WEBINÁŘ - FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Datum a hodina konání: 20. 4. 2021, 14 - 15 hodin

Místo konání: https://meet.google.com/jds-ctqo-ijv?authuser=0

Lektor:                                PaedDr. Petr Jan Novák

Garant:                                               MAS + Projekt ABRAKA MUZIKA

Obecné informace: Webinář pro vyučující 1. stupně ZŠ a všechny přátele hravé pedagogiky, zaměřený na metodické postupy podporující finanční gramotnost na ZŠ

Cíl semináře: Zpřístupnit základním školám zařazeným do projektu všechny informace potřebné k plnému využití všech součástí projektu LIDÉ A PENÍZE

PROGRAM:

14:00

Představení projektu LIDÉ A PENÍZE a jeho součástí:

téma

forma

cílové kompetence

vzdělávací sada a její struktura

doporučené metodické postupy

14:40

Pokyny pro získání a využívání vzdělávací sady LIDÉ A PENÍZE

Informace o navazujících programech a aktivitách

14:50

Dotazy, náměty, diskuze

 

 

                                                                                                                                PaedDr. Petr Jan Novák

                                                                                                                                lektor

WEBINÁŘ - ZÁŽITKOVÉ DIVADLO PRO MŠ

 Datum a hodina konání: 14. 4. 2021, 14 - 15 hodin

Místo konání:                 https://meet.google.com/okw-yxqt-suq?authuser=0

Lektor:                                PaedDr. Petr Jan Novák

Garant:                                               MAS + Projekt ABRAKA MUZIKA

Obecné informace: Webinář pro vyučující MŠ a všechny přátele zážitkové pedagogiky, zaměřený na hravé metodické postupy podporující výchovu a vzdělávání na MŠ

Cíl semináře: Zpřístupnit mateřským školám zařazeným do projektu všechny informace potřebné k plnému využití všech součástí projektu ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA PRO MŠ.

PROGRAM:

14:00

Představení projektu a jeho součástí:

Téma

forma

cílové kompetence

metodika

divadlo

vzdělávací sady

14:40

Termíny realizací vystoupení zážitkového divadla v MŠ

14:50

Dotazy, náměty, diskuze

 

Termíny jsou nabízeny v květnu a v červnu každé pondělí a úterý.

3.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

4.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod

10.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

11.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

17.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

18.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

24.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

25.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

31.5.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod

1.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

7.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

8.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

14.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

15.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

21.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

22.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

28.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

29.6.2021 -  v 8.30 hod. a 11.00 hod.

 

                                                                                                                              PaedDr. Petr Jan Novák

                                                                                                                                lektor

P O Z V Á N K A NA
CYKLUS WEBINÁŘŮ PRO UČITELE I. a II. stupně ZŠ
(společenské i přírodní vědy)
a ŘEDITELE ŠKOL (hospodaření školy)
Vzdělávání ke změně klimatu, kterou budou v roce 2050 řešit naše děti
On-line připojení vždy od 13:00 na níže uvedených odkazech
čtvrtek 11.3. od 13:00 hodin
• Klima - mikroklima a co my s tím?
Doc. Jan Pokorný - Enki, Mgr. Vít Hrdoušek
Odkaz na schůzku: https://meet.google.com/mmj-biir-vfj
čtvrtek 18.3. od 13:00 hodin
• Ekosystémové služby - je ekologie ekonomická?
Mgr. Petr Pavelčík - CI2, Mgr. Vít Hrdoušek
Odkaz na schůzku: https://meet.google.com/gpq-txzx-kfa
čtvrtek 25.3. od 13:00 hodin
• Ekologická a uhlíková stopa – proč je sledujeme?
Ing. Viktor Třebický - CI2, Mgr. Vít Hrdoušek
Odkaz na schůzku: https://meet.google.com/usf-etqb-rnp
čtvrtek 8.4. od 13:00 hodin
• Hospodaření v krajině a v zahradě - má něco společné?
Ing. Jaroslav Brzák - SZKT, Mgr. Vít Hrdoušek
Odkaz na schůzku: https://meet.google.com/icz-vqgr-rdg
Na vaši účast se těší
Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

P O Z V Á N K A Právní poradna pro školy Právní odpovědnost ve školství, inkluze, COVID 19

Datum a hodina konání: 11. 3. 2021, dopolední blok 10:00 – 11:00 hod.
Místo konání: kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko, nám. Míru 664, 698 01
On-line připojení od 10.00 hod.: https://meet.google.com/vgm-ssfm-avw?authuser=0
Lektorka: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. LL.M. je specialistka na školskou legislativu

Program:
1. Odpovědnostní vztahy ve školství
2. Právní rámec inkluze v ČR – novinky v legislativě
3. Doporučení ke COVID 19
Příklady praktických otázek, které budou na workshopu řešeny:  školní výlety  pobyty v přírodě  školní úrazy  trestná činnost ve škole a další

Na Vaši účast se těší
Jana Bujáková

Kde nás najdete ?

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Sídlo a provozovna
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
ICO: 270 16 005Kalendář

duben 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Partneři

 

CZ RO B 1C

 

opvvv ft logo msmt

 

Free Joomla templates by L.THEME